Php Programlama Yazım Şekli

php-programlama

Php Programlama Giriş – Wamp Serveri Kurulumu ve Php Programlama Giriş – IDE Kurulumu yazılarımda php programlamaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan bahsetmiştik.

Şimdi hazırlıklarımızı tamamladığımıza göre Php Programlamaya başlayabiliriz.

Php Programlama – Yazım Şekli

Yazacağımız PHP kodlarının sunucu tarafından bulunup çalıştırılması için Php Programlama ‘ya ait olan başlangıç ve bitiş etiketlerini kullanmamız gerekiyor. 

Kodumuzu yazdıktan sonra sonuna (bazı durumlar hariç) noktalı virgül ( ; ) koymalıyız. Eğer noktalı virgül koymayı unutursanız derleyici hata verecektir ve kodunuz çalışmayacaktır. Kodumuzun çalıştıktan sonra bize döndüreceği değeri ekrana yazdırmak için ise echo veya print kullanabiliriz. Genellikle echo komutu kullanılmaktadır.

Şimdi bu kurallar çerçevesinde ilk kodumuzu yazalım.

Örnek kullanım:

<?php 
echo 'Php Yazım Şekli';
?>

Notepad++ veya herhangi bir editörü açarak yukarıdaki kodu yazın ve (Wamp Server kurduğunuzu varsayıyorum) C:\wamp64\www klasörüne index.php ya da istediğiniz isimle dosya uzantısı .php olacak şekilde kaydedin.

Tarayıcınızı açın arama çubuğuna http://localhost/ yazın eğer index.php adıyla kayıt ettiyseniz dosya direk görüntülenir ancak farklı bir isimle kaydettiyseniz http://localhost/farklidosya.php şeklinde yazmanız gerekir.

Php Programlama – Ekrana Yazdırma 

PHP kodlarımızın sonuçlarını ekrana yazdırmak için bir kaç yazdırma komutu vardır.

  • echo
  • print
  • print_r()
  • var_dump()

Bu komutlardan kısaca bahsedecek olursak. echo ve print komutları aynı işi yaparlar. Ekrana istenilen sonucu yazdırmada kullanılır.

print_r dizi yapısı hakkında, var_dump ise değişkenlerin veri tipleri hakkında bilgileri elde etmemizi sağlar.

Verileri yazdırırken tek tırnak veya çift tırnak kullanılır. Sayılar için bu durum zorunlu değildir.

Örnek kullanım:

<?php 
echo 'tek tırnak';
print '<br/>';
echo "çift tırnak";
print '<br/>';
echo 2019;
?>

Bu şekilde tek tırnak, çift tırnak ve sayı kullanımına örnek verebilir. <br> bir HTML etiketidir. Bir alt satıra inmek için kullanılır. PHP programlamaya başlamadan önce HTML bilmenizde fayda vardır. Çünkü PHP kodlarımızı HTML kodları arasına yazarak kullanacağız.

PHP tek başına bir anlam ifade etmez sonuçlar düz metin olarak görünür. Sonuçlarımızı görsel hale getirmek için HTML kodlarını mutlaka kullanmamız gerekir.

Php Programlama – Yorum Satırları

Yorum satırları kodlarımızı inceleyecek olan diğer geliştiricilere ya da takım arkadaşlarımıza yardımcı olmak için kullandığımız derleme esnasında çalıştırılmayan satırlardır. Yorum satırlarının rengi ayırt edile bilmesi için gri şeklinde gözükmektedir. 

Her programlama dilinin kendine özgü yorum satırı oluşturma işareti olduğu gibi PHP Programlama dilininde kendine özgü yorum satırı işaretleri vardır.

Eğer tek satırlık bir not yazacaksanız // (çift taksim) veya # (diez) işareti, çok satırlı bir not yazacaksanız da /* ile */ arasında yazmanız gerekmektedir.

Tüm yorum satırı kullanımlarını aşağıdaki örnekte inceleyelim.

Örnek kullanım:

<?php 

echo "Php Yazım Şekli";  // bu kod ile ekrana "Php Yazım Şekli" yazdırılmıştır.

/*
Eğer yazacağınız not uzun ise
bu şekilde birden fazla satırlı yazılabilir.
Satır sayısı artırılabilir.
*/

#Tek satırlık yorum örneği
#Yazdığınız yorumların php başlangıç ve bitiş etiketi arasında olmasına dikkat edin.
?>

Php Programlama – Veri Türleri

Veriler belirlenen türlere göre değer almaktadır. PHP Programlama dilinde kullanılan  veri türlerine kısaca göz atalım.

integer (int) Tamsayı değerlerini tutan veri tipidir. (10 veya 3245 gibi)
float Virgüllü sayıları tutan veri tipidir. (3,55453 veya 0,05 gibi)
string Yazı ya da metinleri tutan veri tipidir. Matematiksel işlem yapılamaz.
boolean Mantıksal veri tipidir. Sadece true(1) veya false(0) değerlerini alır.
array Bir dizi türüdür. Matematiksel matrislere benzer. Birden fazla veriyi dizi halinde tutar.
null Değeri olmayan bir değişken anlamına gelir.
object Nesneleri tutan veri türüdür.

Php Programlama dilinde bir değişken oluştururken veri türü belirtilmez. Değişken oluşturulurken yüklenen veri o değişkenin veri türünü belirler.

Örnek kullanım:

<?php 
/*
$sayi isimli değişkene 123 değerini girdiğimiz için
bu değişkenin veri türü otomatik olarak integer belirlenir.
*/

$sayi = 123;

/* $ornek isimli değişkende ise çift tırnak kullandığımız için bu değişkenin veri tipi string olarak belirlenir.
Çift tırnak yerine Tek tırnak kullansaydık yine string veri tipi elde edilecektir.
string veri tipli değişkenler için çift veya tek tırnak kullanılır. */

$ornek = "Sepette 5 elma var";

// $ornek2 isimli değişkende ise veri tipi otomatik float belirlenir.

$ornek2 = 3,424;
?>

Php Programlama – Değişken Tanımlama Kuralları

Her programla dilinde olduğu gibi PHP Programlama dilinde de değişken tanımlamak için bazı kurallar vardır. Bu kurallara uyulmadığı takdirde programımız çalışmaya bilir veya yanlış çalışabilir.

Bu kurallar şunlardır:

  • Değişken isimleri kesinlikle $ (dolar) işareti ile başlamak zorundadır.
  • Tüm değişken, sabit ve diğer tanımlamalarda Türkçe karakter kullanılmamalıdır. Sadece İngilizce karakter, sayı ve _ (alt çizgi) kullanabilirsiniz.
  • Tüm değişken, sabit ve diğer tanımlamalar sayı ile başlayamaz ve asla boşluk içeremez.
  • PHP yorumlayıcı tarafından kullanılan fonksiyon, sınıf ve ön tanımlı isimler kullanılamaz. (class, function vs.)
  • Değişken isimler büyük harfe duyarlıdır $Ornek ve $ornek isimli değişkenler birbirinden farklı olarak yorumlanır. Değişken nasıl tanımlandıysa öyle kullanılmalıdır.
YANLIŞ  DOĞRU
$sayı = 123; $sayi = 123;
$kullanici adi = “admin”; $kullanici_adi = “admin”;
$1degisken = 123; $degisken1 = 123;
$uye-sayisi = 54; $uye_sayisi = 54;

Php Programlama – Değişkenleri Ekrana Yazdırma

Yazımızın başında ekrana yazdırma komutlarından bahsetmiştik. Şimdi bu komutları kullanarak değişkenlerimizi nasıl yazdıracağımızdan bahsedeceğim.

Örnek kullanım:

<?php 
$ornek_degisken = "Sepette 3 elma var";
echo $ornek_degisken;
?>

Yukarıdaki örnekte oluşturduğumuz $ornek_degisken isimli değişkenimizi ekrana echo komutu ile yazdırdık. 

Birden fazla değişkeni yazdırmak için aşağıdaki kodları inceleyelim.

Örnek kullanım:

<?php 
$yazi1 = "Sepette ";
$yazi2 = "3 elma var";
echo $yazi1.$yazi2;
?>

Yukarıdaki örnekte $yazi1 ve $yazi2 isimli string veri tipine sahip değişkenleri nokta (.) birleştirme operatörüyle birleştirdik ve ekrana yazdırdık.

Nokta(.) birleştirme operatörüyle ilgili bir başka örnek.

Örnek kullanım:

<?php 
$yazi = "Sepette ";
echo $yazi. "3 elma var";
?>

Yukarıdaki örnek çalıştırıldığında ekrana “Sepette 3 elma var” yazdırılacaktır.

Nokta birleştirme operatörü ile birden fazla değişkeni veya metni birleştirebiliriz.

Php Programlama – Sabitler

Sabitler program boyunca değeri asla değişmeyen değişkenlerdir. Bir sabit oluştururken verilen değer program boyunca asla değiştirilmez.

Sabit tanımlamak için define() komutu kullanılır.

Örnek kullanım:

<?php 
define ("sabit", "sabitin değeri");
echo sabit;
?>

Yukarıdaki örnekte sabit adında bir değişken oluşturduk ve echo komutu ile bu değişkenin değerini ekrana yazdırdık. Sabitlerde tıpkı değişkenler gibi büyük küçük harfe duyarlıdır. Ancak büyük küçük harf duyarlılığını ortadan kaldırma şansımız vardır.

Örnek kullanım:

<?php 
/*
Bu şekilde sabitimize 3. parametre olarak true girildiğinde
büyük küçük harf duyarlılığı ortadan kaldırmış oluruz.

Eğer true parametresini yazmasaydık 
echo sabit; komutumuz çalışmayacak ve hata verecektir.

Hata vermemesi için echo SaBiT; şeklinde yazmamız gerekecekti.
*/

define ("SaBiT", "sabit degeri", true);
echo sabit; 
?>

Bu yazıda sizlere Php Programlama dilinde temel kullanımları ve kuralları anlattım.

Bir sonraki konu Php Programlamaya Giriş – Operatörler ile Php Programlama dilindeki temel kullanımları öğrenmeye devam edebilirsiniz.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir