Php Math Fonksiyonları Nelerdir?

php-math-fonksiyonlari-banner

Php Math Fonksiyonları

Php math fonksiyonları php uygulamalarımızda matematiksel işlemleri yapmamızı kolaylaştıran php tarafından geliştiricilere sunulan fonksiyonlardır. Diğer programlama dilinde olduğu gibi php programlama dilinde de math fonksiyonları mevcuttur. Php programlama ile ilgili şimdiye kadar matematik adına sadece dört işlemi gördük ancak php programlamada matematik dört işlemden çok daha fazlasıdır.

Dört işlem ile ilgili örnek kullanımları Php Programlama Operatörler konusunda bulabilirsiniz. Php math fonksiyonları alt başlıklarda inceleyelim.

Sık Kullanılan Php Math Fonksiyonları

Fonksiyon Açıklama
abs() Sayının mutlak değerini döndürür.
exp() Sayını e üssünü hesaplar.
fmod() Sayının sayıya bölümünden kalanını verir.
hypot() İki kenarı verilen üçgenin hipotenüsünü verir.
log() Logaritma hesabını yapar.
log10() 10 tabanında logaritma hesabı yapar.
pow() Üslü hesaplama yapmayı sağlar. (Üstel ifade)
sqrt() Sayının karekökünü hesaplar.
is_nan() Değerin sayı olup olmadığını kontrol eder.

Örnek kullanım:

abs() kullanımı.  Sayının mutlak değerini döndürür.

<?php 
echo abs(-3). "<br />";
echo abs(3). "<br />";
echo abs(2.5). "<br />";
echo abs(-2.5). "<br />";
?>

exp() kullanımı. Sayını e üssünü hesaplar.

<?php 
echo exp(-3). "<br />";
echo exp(3). "<br />";
?>

fmod() kullanımı. Sayının sayıya bölümünden kalanını verir. İki parametre alır. Bölünen ve bölen.

<?php 
$sayi1 = 5;
$sayi2 = 2;
echo fmod($sayi1,$sayi2);
?>

hypot() kullanımı. İki kenarı verilen üçgenin hipotenüsünü verir. 

<?php 
$sayi1 = 3;
$sayi2 = 4;
echo hypot($sayi1,$sayi2);
?>

log() kullanımı. E tabanında logaritma hesabı yapar.

<?php 
$sayi = 10;
echo log($sayi);
?>

log10() kullanımı. 10 tabanında logaritma hesabı yapar.

<?php 
$sayi = 10;
echo log10($sayi);
?>

pow() kullanımı. Üslü ifade hesaplamak için kullanılır. İki parametre alır. Birinci parametre sayı, ikinci parametre üssü.

<?php 
$sayi1 = 10;
$sayi2 = 2;
echo pow($sayi1, $sayi2);
?>

sqrt() kullanımı. Gönderilen sayının karekökünü hesaplar.

<?php 
$sayi = 9;
echo sqrt($sayi);
?>

is_nan() kullanımı. 

<?php 
$sayi = 1.5;
var_dump ($sayi, is_nan($sayi));
?>

Yuvarlama Fonksiyonları

Php math fonksiyonları ile sayıları yukarı ya da aşağı yuvarlamak mümkündür. Bu başlık altında yuvarlama fonksiyonunun kullanımını göreceğiz.

Fonksiyon Açıklama
ceil() Sayıyı yukarı yuvarlamak için kullanılır. Virgülden sonraki kısım var ise atılır.
floor() Sayıyı aşağı yuvarlamak için kullanılır. Virgülden sonraki kısım var ise atılır.
round() Virgülden sonraki kısım atılır. Virgülden sonraki ilk sayı 5 ve üstü ise yukarı, 5’ten küçük ise aşağı yuvarlar.

Örnek kullanım:

ceil() kullanımı. Parametre olarak gönderilen sayıyı yukarıya yuvarlar.

<?php 
$sayi1 = 1.6;
$sayi2 = 1.3;
echo ceil ($sayi1) ."<br />";
echo ceil ($sayi2);
?>

floor() kullanımı. Parametre olarak gönderilen sayıyı aşağıya yuvarlar.

<?php 
$sayi1 = 1.6;
$sayi2 = 1.3;
echo floor ($sayi1) ."<br />";
echo floor ($sayi2);
?>

round() kullanımı. Parametre olarak gönderilen sayının virgülden sonra gelen ilk değeri 5 ya da 5’ten büyük ise yukarı değilse aşağı yuvarlar.

<?php 
$sayi1 = 1.6;
$sayi2 = 1.3;
echo round ($sayi1) ."<br />";
echo round ($sayi2);
?>

Trigonometri Fonksiyonları

Php programlamada trigonometrik hesaplamalar yapmak için kullanılan fonksiyonlardır.

Fonksiyon Açıklama
cos() Gönderilen değerin kosinüs değerini döndürür.
cosh() Hiperbolik kosinüs değerini döndürür.
acos Gönderilen değerin ters kosinüs değerini döndürür.
acosh() Ters hiperbolik kosinüs değerini döndürür.
sin() Gönderilen değerin sinüs değerini döndürür.
sinh() Hiperbolik sinüs değerini döndürür.
asin() Gönderilen değerin ters sinüs değerini döndürür.
asinh() Ters hiperbolik sinüs değerini döndürür.
tan() Gönderilen değerin tanjant değerini döndürür.
tanh() Hiperbolik tanjant değerini döndürür.
atan() Gönderilen değerin ters tanjant değerini döndürür.
atanh() Ters hiperbolik tanjant değerini döndürür.

Örnek kullanım:

cos() , cosh(), acos(), acosh() kullanımı.

<?php 
$sayi = deg2rad(360);
echo cos($sayi). "<br />";
echo cosh($sayi). "<br />";
echo acos($sayi). "<br />";
echo acosh($sayi). "<br />";
?>

Ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.

1
267.74676148375
NAN
2.5246306599335

sin(), sinh(), asin(), asinh() kullanımı.

<?php 
$sayi = deg2rad(90);
echo sin($sayi). "<br />";
echo sinh($sayi). "<br />";
echo asin($sayi). "<br />";
echo asinh($sayi). "<br />";
?>

Ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.

0.89399666360056
1
2.3012989023073
NAN
1.2334031175112

tan(), tanh(), atan(), atanh() kullanımı.

<?php 
$sayi = rad2deg(90);
echo tan($sayi). "<br />";
echo tanh($sayi). "<br />";
echo atan($sayi). "<br />";
echo atanh($sayi). "<br />";
?>

Ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.

3.1854505116558
1
1.5706024013249
NAN

Trigonometrik fonksiyonlara değerleri gönderirken radyan veya derece olarak göndermemiz gerekmektedir. Radyan ve derece dönüşümlerinin kullanımı yukarıdaki örnekler içinde mevcut.

Radyan dönüşümü için rad2deg(), derece dönüşümü için deg2rad() fonksiyonu kullanılır. 

Rastgele Sayı Üretme Fonksiyonları

Rastgele sayı üretme fonksiyonları adı üstünde rastgele sayı üretmek için kullanılır. 

Fonksiyon Açıklama
rand() Belirlenen aralıklarda sayı üretmek için kullanılır.
mt_rand() rand() fonksiyonundan 4 kat daha hızlı sayı üretir.
getrandmax() rand() fonksiyonu ile üretilebilecek en büyük değeri üretir.
mt_getrandmax() mt_rand() fonksiyonu ile üretilebilecek en büyük değeri üretir.

Örnek kullanım:

rand() kullanımı. İki parametre alır. Birinci parametre en az değeri, ikinci parametre en fazla değerini belirler. Belirlenen bu aralıkta sayı üretir.

<?php 
echo rand(999,9999) ."<br />";
echo getrandmax();
?>

mt_rand() kullanımı. Rand fonksiyonu ile aynıdır. Rand fonksiyonuna göre daha hızlı sayı üretir.

<?php
echo mt_rand(100,200) ."<br />";
echo mt_getrandmax();
?>

Rastgele sayı üretme fonksiyonları sayfa çalıştığı anda sayıyı üretir ve sayfa her yenilendiğinde yeniden sayı üretir.

Bu konuda genelde kullanılan math fonksiyonlarından bahsettik. Php Math Fonksiyonları bu kadarla sınırlı değil. Php resmi sayfasından diğer math fonksiyonlarını bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir